Problemy - piły taśmowe szerokie

Pękanie we wrębie zęba

 

możliwe przyczynyproponowane rozwiązanie
ostrzenie tylko fragmentu profilu zęba ostrzyć piłę po całym profilu zęba
przypalenia wrębów pozostałe po ostrzeniu,
głębokie rysy na pile pozostałe po ostrzeniu
dobrać odpowiednią ściernicę, kształtować profil ściernicy,
stosować chłodzenie i właściwy posuw podczas ostrzenia
tępe ostrze przerwać pracę, naostrzyć piłę
zbyt mały promień zaokrąglenia wrębu naostrzyć piłę - zwiększyć promień
przegrzana piła - ciągła praca bez odpoczynku stosować się do podanych zaleceń
niewłaściwy naciąg piły ustawić zgodnie z DTR maszyny
ostrza znalazły się w materiale przed osiągnięciem właściwej prędkości cięcie rozpocząć po osiągnięciu prędkości,
zgodnie z DTR maszyny
nie zwolnienie naciągu piły po zakończeniu pracy zawsze luzować naciąg piły po zakończeniu pracy
nierówny grzbiet piły skorygować poprzez walcowanie
niewłaściwe rozwarcie (za duże, za małe, niesymetryczne) skorygować rozwarcie
wypracowana powierzchnia kół taśmowych regularnie szlifować powierzchnię kół
nierówności na kołach taśmowych przeszlifować koła
trociny i wióry między piłą i kołami taśmowymi utrzymywać roboczą powierzchnię kół w czystości

 

 

 


Nierówne cięcie

 

możliwe przyczynyproponowane rozwiązanie
niewłaściwy naciąg piły ustawić zgodnie z DTR maszyny
zły stan kół taśmowych,
brak ustawienia ich w jednej płaszczyźnie
dokonać regulacji kół taśmowych,
skorygować ich ustawienie
niewłaściwy kąt natarcia skorygować kąt natarcia poprzez ostrzenie
niewłaściwy dobór podziałki zębów dobrać właściwą podziałkę
niesymetryczne rozwarcie skorygować rozwarcie
niesymetryczne zgrubienie, stellitowanie skorygować poprzez ostrzenie boków

 

 

 


Piła przemieszcza się na kołach taśmowych

 

możliwe przyczynyproponowane rozwiązanie
niewłaściwe miejsce lub wartość wyoblenia piły ponownie wyprawić piłę (zgodnie z miejscem i wartością wyoblenia na kołach taśmowych)
niewłaściwy kąt natarcia skorygować kąt natarcia poprzez ostrzenie
niewłaściwy naciąg piły ustawić zgodnie z DTR maszyny
wypracowana powierzchnia kół taśmowych regularnie szlifować powierzchnię kół
nierówności na kołach taśmowych przeszlifować koła
Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved