Ostrzenie

Ostrzenie piły należy wykonywać w kilku przejściach przez ostrzarkę. Pierwsze przejście należy traktować jako wstępne, drugie i trzecie jako wyrównujące, a kolejne jako wygładzające. Piłę należy ostrzyć po całym profilu zęba (często spotykanym błędem jest ostrzenie tylko płaszczyzny natarcia zęba).

Prawidłowe ostrzenie piły nie może pozostawiać przypaleń we wrębach zębów oraz zacięć ściernicą. Należy pamiętać o zachowaniu możliwie dużego promienia wrębu. W piłach o zbyt małym promieniu może nastąpić pękanie we wrębie.

Stosując częste ostrzenie pił przedłuża się żywotność pił, gdyż eliminuje ono mikropęknięcia we wrębach. Każde ostrzenie należy kontynuować, aż do zlikwidowania mikropęknięć. Po zakończeniu ostrzenia należy usunąć grat. Pozostawiony grat w czasie cięcia zawija się po zębie. Piła staje się jednostronnie tępa.

Bardzo częstą wadą ostrzenia jest przegrzanie ostrzy zębów i wrębów, którego przyczynami są:

  • nadmierny posuw,
  • źle dobrane parametry ściernicy,
  • nieprawidłowe wyprofilowanie ściernicy i ustawienie względem zębów.

 

 

Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved